Speed indicator

PaulFieremans1949
PaulFieremans1949 Registered Users Posts: 1
Novice Seeker
edited September 2021 in RIDER
Why is the speed indicator not displayed larger? This is very important in order to avoid fines. I also regularly find that the speed between the GPS and the road signs does not correspond, which of course entails risks. Are you not receiving the correct information?

Mod: Machine translated from Dutch

Waarom wordt de snelheidsaanduiding niet wat groter afgebeeld? Dit is toch heel belangrijk om boetes te vermijden. Regelmatig stel ik ook vast dat de snelheid tussen gps en de verkeersborden niet overeen stemt, wat natuurlijk risico's mee brengt. Ontvangen jullie niet de correcte informatie?

Answers