Tomtom Go Profesional 6250 koordinate problem

Dartixzs
Dartixzs Registered Users Posts: 6
Apprentice Traveler
edited December 2021 in Devices using Wi-Fi®
tomtom, why can't I share the coordinates with my friends? I’ve marked places to drive up to the firm, but you don’t let me pass it on to my friends. I tried to forward by address, but her older program throws different addresses to a friend. I paid 420 eur. and for what? for 50eur and cheaper navigation has such features and I 420 eur. I don't have the slightest features after paying. the point here is that she analyzes my rides, but I’m already driving the same road 10 times and she still doesn’t understand my roads that I want to ride that route. Such an opinion is formed as if I had received a demo version.

Best Answer

 • VikramK
  VikramK Administrators Posts: 13,758
  Moderator
  Answer ✓
  Hi @Dartixzs
  Welcome to the community!
  Unfortunately, the feature to share coordinates using the device is not supported on the GO PROFESSIONAL 6250 or any other TomTom model.

  I am not sure if such a feature will be made available in future, but I will log this as feedback.

  Regards, Vikram

Answers

 • VikramK
  VikramK Administrators Posts: 13,758
  Moderator
  Answer ✓
  Hi @Dartixzs
  Welcome to the community!
  Unfortunately, the feature to share coordinates using the device is not supported on the GO PROFESSIONAL 6250 or any other TomTom model.

  I am not sure if such a feature will be made available in future, but I will log this as feedback.

  Regards, Vikram
 • Adam1_9_6_9
  Adam1_9_6_9 Registered Users Posts: 4
  Apprentice Traveler
  Mam ten sam problem. Planowanie trasy przy pomocy współrzędnych GPS to podstawa. Spedycje często wysyłają cel jako współrzędne. W aplikacji na telefon komórkowy to nie działa. Muszę kożystać z Google Earth / Google Maps. Tom Tom zostaje w tyle za tańszą konkurencją. Ne jest za darmo...
 • Firstman71
  Firstman71 Registered Users Posts: 1
  Apprentice Seeker
  Wielka słabość TomToma, że nie można odczytać współrzędnych punktów i miejsc, w których się znajdujemy, oraz zapisanych moich punktów. Tym bardziej że często w informacjach nie ma dokładnych danych teleadresowych.