Storage low on my Golfer watch — TomTom Community

Storage low on my Golfer watch

Keith_70Keith_70 Posts: 2 [New Seeker]
edited January 29 in Golfer & Golfer 2
My golfer keeps showing a message "storage low". This interrupts normal viewing of information on distance to green.

Comments

 • tfarabaughtfarabaugh Posts: 16,688
  Superusers
  That is because you need to sync the watch so it clears the memory. If it s not, you may have bad data on the watch and you need to do a factory reset.
 • Keith_70Keith_70 Posts: 2 [New Seeker]
  Thanks. Syncing did not work. Before trying a factory reset I updated the watch software using recovery mode. Seems to be working fine now without the annoying storage message.
 • ArisZwartArisZwart Posts: 1 [New Seeker]
  Mijn golfhorloge geeft aan : geheugenvol......kan geen stap meer doen,.....ik ga de baan op, hij vind de golfbaan, maar als ik naar de baan ga en de baan zoek en de hole waar we beginnen, bijvooprbeeld hole 1, vvertrek hole, schrijft het : geheugen vol.
  Hoe kan ik het geheugen legen en weer fijn doorgaan. OOk is mijn bandje verteerd en afgebroken,
Sign In or Register to comment.

Who's Online in this Category0