Nagrywanie w pętli

Kurzawa
Kurzawa Registered Users Posts: 1
edited January 25 in TomTom Sports
Chcę by kamera bandit nagrywała w pętli i by uruchamiała się po włączeniu zapłonu w samochodzie. Chcę wykorzystywać ją jako wideo rejestrator w samochodzie.